ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਚਲਾਓ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਫਾਊਂਡਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।