ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ